Vatten och avlopp, VA

Vi arbetar med tre olika typer av vatten: dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I tätorterna är de flesta invånarna anslutna till vårt kommunala vatten och avlopp. Bor du på landsbygden har du troligen eget vatten och avlopp. Då ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt vatten och avlopp. Vatten och avlopp förkortas ofta VA.