Trafik och infrastruktur

Kommunen har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar bland annat om trafiksäkerhet, väghållning, färdtjänst, vägbelysning och parkeringstillstånd. Här kan du också läsa om lekplatser, torghandel och fiberutbyggnad – en annan viktig del i vår infrastruktur.