Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Förslag, synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker för då kan vi bli bättre i vårt arbete med att ge bra service. Via vår e-tjänst kan du lämna beröm, förslag, förbättringsområde, klagomål eller övriga synpunkter på våra verksamheter, tjänster och dagliga service.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker för då kan vi bli bättre i vårt arbete med att ge bra service. Använd gärna vår e-tjänst för att lämna förslag, synpunkter och klagomål.

E-tjänst: Lämna synpunkter och klagmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan lämna synpunkter på flera olika sätt:

 • Du använder vår e-tjänst.
 • Du pratar med personalen eller med ansvarig chef.
 • Du lämnar dina synpunkter på blankett som finns i våra verksamheter.

Alla synpunkter, både positiva och negativa, är värdefulla och ger kunskap för att förbättra verksamheten.

Synpunkter på Hjalmar Strömerskolans verksamhet

Har du förslag, beröm eller klagomål på Hjalmar Strömerskolans verksamhet? De kan du lämna i samma e-tjänst, men läs gärna mer om skolans rutiner på deras webbplats.

Hjalmar Strömerskolans rutiner när det gäller förslag, beröm eller klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med dina synpunkter?

 • Kommunen registrerar och sammanställer dina synpunkter och använder dem som en del i arbetet att förbättra vårt arbete med service och kvalitet.
 • Alla synpunkter presenteras för de ansvariga i verksamheterna. 
 • Alla synpunkter registreras som allmänna handlingar. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du väljer att vara anonym

 • Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig chef för att få veta vad som händer i ärendet. Anger du dina kontaktuppgifter återkommer vi till dig i ärendet.

Fakta

Klagomål och synpunkter som kommunen registrerar blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

 

Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att – efter sekretessprövning – skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Lämnar du synpunkter via blankett?

Så här lämnar du blanketten

 • till kom­mun­recep­tionen, Kommun­huset, Ström­sund
 • i lådan för för­slag, syn­punkter och klagomål
 • till persona­len på din enhet.
 • med post till Strömsunds kommun, Box 500, 833 24 Ström­sund.

Om e-tjänsten

Vi har en gemensam e-tjänst för felanmälan, synpunkter och klagomål till kommunens alla verksamheter.


Utifrån vad du fyllt i får rätt verksamhet din synpunkt.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: