Livsmedel

Vår hälsa påverkas av vad vi äter och dricker. Att råvaror är av bra kvalitet och att de hanteras rätt är mycket viktigt. Miljö- och byggavdelningen kontrollerar att företag som arbetar med livsmedel gör det på ett säkert sätt. Kontrollen genomförs till exempel genom besök och provtagning hos företagen.

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll för att du som konsument inte ska behöva bli sjuk av mat eller dricksvatten. Du ska också kunna lita på att livsmedel är korrekt märkta och att du får det livsmedel som presenteras till exempel i menyer och på förpackningar.


Kontrollen omfattar drygt 200 produktionslokaler, matbutiker, restauranger och andra verksamheter som hanterar livsmedel.

Besök vår sida om livsmedelsverksamhet

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Strömsunds kommun arbetar kontinuerligt för att upprätthålla en god kvalitet på det vatten kommunen själv producerar. Miljö- och byggavdelningen kontrollerar att kommunens och andra producenters dricksvatten håller en god kvalitet.

Läs mer om dricksvatten