Lyssna på sidan Lyssna

Sotning och brandskydd

Strömsunds sotningsdistrikt AB sköter sotning och brandskyddskontroller för kommunens räkning. Har du frågor om hur sotning eller brandskyddskontroller går till ska du i första hand vända dig till skorstensfejarmästaren.

Sotningverksamheten består av två moment, sotning och brandskyddskontroll. Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll sker alltså inte vid ett och samma tillfälle. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Hur ofta du behöver sotning beror på vilken typ av eldstad det handlar om. Jämtlands Räddningstjänstförbund bestämmer det.

Kan jag sota själv?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kan en kommun medge att en fastighetsägare utför sotning av eldstad på egen fastighet om sotningen kan ske säkert sett ur brandskyddssynpunkt. Jämtlands Räddningstjänstförbund tar emot ansökan och fattar beslut.

Ansökningsblankett och information om att sota eldstad i egen fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds sotningsdistrikt AB

Sjöviksvägen 9

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: