Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över gammal industri i Ulriksfors.

En historisk bild som visar Ulriksfors och sulfitfabriken som lades ned 1947.

Förorenad mark i Ulriksfors

Marken kring före detta pappersmassafabriken i Ulriksfors utanför Strömsund innehåller föroreningar som eventuellt måste saneras. Under 2024 sker därför åtgärdsförberedande undersökningar och en extern konsult kommer att arbeta i området. På den här sidan kan du läsa mer om vad det innebär, vi uppdaterar med information under arbetets gång.

För verksamheter som upphört före 1969 finns ingen ansvarig för föroreningarna i marken. Den forna pappersmassafabriken i Ulriksfors är ett sådant exempel. För dessa verksamheter kan statliga bidrag finansiera undersökningar och saneringar, och med sådana medel har kommunen sedan 2017 gjort flera undersökningar av marken. Även en miljöteknisk undersökning är genomförd för att få en bra bild av de åtgärder som krävs för saneringen runt den gamla sulfitfabriken.

Detta händer 2024

Under våren sker upphandling av extern konsult som under sommar och höst i omgångar ska göra åtgärdsförberedande undersökningar i Ulriksfors på uppdrag av kommunen. Under den tiden kommer tillträdet till området att påverkas. Dels för att inte påverka undersökningen, dels för att risken att exponeras av föroreningen ökar i samband med undersökningarna.


Undersökningarna kommer att ge en bättre uppskattning av hur mycket som eventuellt behöver schaktas bort och deponeras, samt hur stor kostnaden för det blir.

Ny ansökan för saneringskostnader

Slutrapporten från undersökningarna kommer att ligga till grund för en ny ansökan för pengar till själva saneringsåtgärderna.

Eventuell sanering

Om ansökan blir beviljad kan arbetet med en eventuell sanering i Ulriksfors starta tidigast under 2026.

Information till dig som vistas i området

Undvik att beträda de mest förorenade områdena som är utmärkta med varningsskyltar. Det är särskilt viktigt att inte gräva bort växttäcket så att den förorenade jorden kommer upp till ytan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: