Avfall och återvinning

Strömsunds kommun sköter tömning och transport av hushållsavfall från drygt 6.000 åretruntbostäder. Dessutom hjälper vi över 800 fritidshus och cirka 300 industri- och affärslokaler med deras hushållsavfall. Avgiften du betalar för hämtning av avfall ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av ditt avfall och administration.

Senaste nytt