Bygga nytt, ändra eller riva

Om du vill bygga nytt, bygga till, riva eller i vissa fall ändra en byggnad eller anläggning måste du i de flesta fall ha bygglov. Miljö- och byggnämnden beslutar om förhandsbesked, bygg-, mark- och rivningslov. Nämnden utfärdar också start- och slutbesked.

E-faktura och autogiro

Anmäl dig för E-faktura till Strömsunds kommun via din Internetbank, eller Autogiro via www.stromsund.se Länk till annan webbplats.

Detta förenklar för dig och hjälper miljön.

E-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och anmälan kan göras via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.