Fjäll i solsken

Klimatsmart och miljövänlig vardag

Valen vi gör i vardagen spelar stor roll för vår miljöpåverkan. Att äta mer vegetariskt och närproducerat, samåka, cykla när det går och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker vi kan göra för att minska utsläppen. Börja med en klimatsmart vana i taget – det behöver inte vara så svårt!