Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala bolag

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som verkar inom områden som är till nytta för kommunens invånare. Målsättningen för kommunala bolag är att erbjuda service och tjänster inom respektive område, och samtidigt bära sina egna kostnader eller ge vinst.

Strömsunds kommun har två helägda dotterbolag med verksamhet inom fjärrvärme och bostäder.

Strömsunds energi AB (före detta Jämtlandsvärme AB, JVAB)

Strömsunds hyresbostäder AB, SHB

Näringslivsfrågor

Alla näringslivsfrågor hanteras av enheten Näringsliv och utveckling inom framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Till Näringsliv och utveckling

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: