Lyssna på sidan Lyssna

Så kan du påverka

Som invånare i Strömsunds kommun kan du välja de politiker som ska styra kommunen genom att använda din rösträtt. Du kan också tycka till om utvecklingen i samhället mellan de allmänna valen. Det är det som kallas medborgarinflytande. Om du som kommuninvånare själv vill göra din röst hörd finns det flera olika sätt att göra det på.

Använd din rösträtt

Alla röstberättigade i Strömsunds kommun kan i kommunalvalet vart fjärde år påverka vilka politiker som ska styra kommunen. Platserna i kommunfullmäktige fördelas i förhållande till antal röster som partierna har fått.


För att få rösta i kommunalvalet ska du vara 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och folkbokförd i kommunen, eller:

  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Läs mer om val på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ställ din fråga direkt till våra folkvalda politiker

I samband med kommunfullmäktiges sammanträden har du som invånare möjlighet att ställa frågor vid den allmänna frågestunden. Du måste lämna in din fråga skriftligen minst två dagar innan sammanträdet. Frågestunden startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Läs mer om allmänhetens frågestund

Lämna ett medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Strömsunds kommun kan lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det ger dig möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Strömsunds utveckling!

Läs mer och lämna in medborgarförslag via e-tjänst

Folkomröstning via folkinitiativ

Folkinitiativ innebär att det finns en möjlighet för dig som bor i kommunen att föreslå en rådgivande folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet. För att det ska bli en folkomröstning krävs stöd från minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna.


Ett giltigt folkinitiativ tas sedan upp i kommunfullmäktige. Ledamöterna beslutar om när en rådgivande folkomröstning ska hållas och vilka svarsalternativ som ska stå på röstsedeln. Om däremot minst 2/3 av ledamöterna i fullmäktige avslår folkinitiativet blir det ingen folkomröstning i frågan.

Läs mer om folkomröstning via folkinitiativ på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med en folkvald politiker

Om du har en fråga som är viktigt för dig, kan du ta kontakt med en av våra politiker som du tror skulle vilja driva din fråga. Personen kan sedan väcka en motion (en skriftlig fråga) i kommunfullmäktige för att få frågan utredd.


En ledamot kan ställa en muntlig fråga (interpellation) till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Frågan besvaras muntligt, antingen under pågående eller nästföljande sammanträde.

Engagera dig politiskt eller i en förening/organisation

Ett annat sätt att påverka är att engagera dig politiskt. Har du funderingar kring det kan du vända dig till ett politiskt parti. Det finns också många föreningar och organisationer som arbetar för att på olika sätt påverka samhällsutvecklingen tilllsammans med andra.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Carina Wiik
    Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen
    0670-161 27

Senast ändrad/granskad: