Lyssna på sidan Lyssna

Agenda 2030

Genom Agenda 2030 har de 193 medlemsländerna i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan, med sina 17 globala mål och 169 delmål, är en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och människor.

Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som FN-länderna frivilligt skrev under år 2015. Målen gäller alla världens länder och syftet är att uppnå följande till år 2030:

  • Utrota fattigdom och hunger.
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Främja fred och rättvisa.
  • Lösa klimatkrisen.

Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. För att nå dem måste alla länder göra stora ansträngningar för att skapa starka samhällen som bygger på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Agenda 2030 i Strömsunds kommun

Strömsunds kommunkoncern arbetar på olika sätt med de globala målen. Vi kommer successivt att uppdatera denna sida med exempel från våra verksamheter. Flera av kommunens grunduppdrag (till exempel skola, omsorg och samhällsplanering) är redan direkt eller indirekt kopplade till mål och delmål i Agenda 2030.

Den öppna databasen Kolada

I den öppna databasen Kolada kan du se hur Strömsunds kommun ligger till i arbetet med de globala målen, utifrån vissa nyckeltal.

Nyckeltal om Agenda 2030 i databasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De 17 globala målen i Agenda 2030. Klicka för att förstora.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: