Lyssna på sidan Lyssna
Såpbubblor i skogen.

Arkiv

Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara kommunens handlingar för framtiden och att hjälpa allmänheten och kommunens medarbetare att finna uppgifter de söker. Arkivet är slutarkiv både för den nuvarande förvaltningens handlingar, men även för de kommuner som gått upp i Strömsunds kommun genom åren.

Inom den kommunala verksamheten produceras mängder med handlingar, protokoll, beslut, betyg, skolhälsojournaler, gamla bilder och mycket mer. Dessa handlingar är så kallade allmänna handlingar och utgör kommunens arkiv. Den myndighet som skapar ett arkiv och lämnar handlingar efter sig kallas för arkivbildare.

Rätt att ta del av handlingar

Enligt offentlighetsprincipen, som stadgas i Tryckfrihetsförordningen, har allmänheten rätt att ta del av dessa handlingar. För att kommunen ska kunna tillgodose rätten till insyn är det viktigt att ha god ordning i arkivhandlingarna, att de vårdas, bevaras och förvaras på ett bra sätt.

Sammanslagningar av kommuner

Från 1862 till 1974 skedde en rad kommunsammanslagningar. En bild över sammanslagningarna finns i detta dokument:

Bild över sammanslagningar 1862–1974 Pdf, 33 kB, öppnas i nytt fönster.

Forskning i arkivet

Du har rätt att läsa och ta del av de flesta handlingarna, dock inte de vars innehåll är skyddat av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du kan mot avgift också få en kopia av de handlingar du är intresserad av. Du är välkommen att ställa frågor eller besöka oss.

Fakta

Enligt arkivlagen (1990:782) ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för
  • rättskipningen och förvaltningen
    forskningens behov.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: