Kommun­almanackan 2024

Årets almanacka har temat Framtid i förändring. Kommuners uppdrag är omfattande och viktiga, och ska utföras likvärdigt i alla landets 290 kommuner. Det ställer stora krav eftersom förutsättningarna mellan kommunerna skiljer sig. Som kommun behöver vi vara i ständig förändring, och gå i takt med de förutsättningar som råder. Att befolkningen minskar är en stor utmaning, men innebär också möjlighet till nytänk och utveckling.

Augusti

Ulrika och Isabelle jobbar som fysioterapeuter inom kommunal hemsjukvård och utför ett viktigt arbete som ökar livskvaliteten.

September

Vi ställer om och arbetar smartare.
Öppenvården kan erbjuda intensivt stöd på hemmaplan som alternativ till placering på annan ort.

Oktober

Kompetensförsörjning och rekrytering är två viktiga områden
där vi, liksom många andra kommuner, ser stora utmaningar som vi arbetar med att möta.

November

Kommunen har många olika yrkesgrupper! Som barnskötare och gymnasielärare är Tina och Christer viktiga för barn och ungdomar i kommunen.

December

Digital övervakning underlättar arbetet för Thomas och övriga medarbetare på AVA-enheten. Det är resurseffektivt och ökar driftsäkerheten vilket är smart.