Lyssna på sidan Lyssna

Strömsunds kommun i sociala medier

Strömsunds kommun är aktiv på flera sociala plattformar som Facebook, Youtube och Linkedin.

De sociala medierna är ett komplement till kommunens webbplatser. Här informerar vi om vår verksamhet och lägger ut krisinformation.

Tänk på det här när du pratar med oss i sociala medier

När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina och eventuellt andras personuppgifter. Observera att det du skriver i våra sociala medier alltid överförs till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta också att dina personuppgifter överförs till USA.


Alla kommentarer och inlägg på kommunens Facebooksida är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att skyndsamt lämna ut den.

Våra riktlinjer

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Inlägg eller kommentarer som innehåller rasism, hot, personliga påhopp/kränkningar tar vi bort. Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum.


Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till den som är ansvarig för kontot. Du kan också använda kanalens egen funktion för att anmäla detta.

Inga sekretessuppgifter tillåtna

Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter. Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt.

Vi behandlar inga personärenden

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.

Ryktesspridning, reklam eller spam

Vi tillåter inte ryktesspridning eller falsk information, varken som inlägg, kommentarer, delningar eller länkningar. Vi tar bort alla länkningar till obekräftad eller vilseledande information.


Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg från samma användare tar vi bort.


Reklaminlägg som görs från företag eller organisationer är inte okej och de tar vi bort.


Om du skriver en kommentar med en länk till en tidningsartikel, Facebookinlägg eller liknande vill vi att det tydligt framgår varför du lägger in länken.

Att synas på bild eller film i våra sociala medier

Strömsunds kommun publicerar bilder och ibland filmer i sociala medier för att informera om kommunen och våra verksamheter.


Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse, och ibland samtycke. För din trygghets skull vill vi informera dig om att en publicering innebär att dina personuppgifter sprids globalt till alla som tar del av bilden/filmen till exempel i sitt flöde på sociala medier.


Personuppgiftsansvarig är berörd nämnd i Strömsunds kommun och du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att få dina uppgifter rättade. Gäller det bilder eller filmer på stadens officiella Facebooksida eller Linkedin-sida kontaktar du kommunstyrelsen(a)stromsund.se


Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud(a)stromsund.se eller genom att ringa via växeln 0670-161 00.


Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.


Lägg inte upp bild eller video på personer om du inte är säker på att det är okej för personer som syns. Om du själv syns någonstans där du inte har gett ditt godkännande, kontakta ansvarig redaktör för kontot.

I dessa kanaler finns Strömsunds kommun

Facebook

Strömsunds kommun Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Pernilla Gunnarsdotter Persson
0670-169 33


Visit Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Annika Baudin
0670-164 05


Näringsliv och utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Victoria Åslund
0670-169 70


Närvård Frostviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Lars Kvemo
0672-41 67 06


Vildmarksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Annika Baudin

0670-164 05


Strömsunds energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Thord Engström
0670-164 29


Allaktivitetshuset Saga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Magdalena Sannemo

0670-164 06


Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Lars-Eric Bergman
0670-162 95


Kultur- och fritidsavdelningen Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Lars-Eric Bergman
0670-162 95


Hjalmar Strömerskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Linnea Johansen
0670-161 85


Biblioteken i Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Eva Thelin
0670-162 78


YH Vind Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Mona Sehlin

070-980 40 74


Strömsunds hyresbostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Madelene Eriksson

0670-169 96

Facebook-grupp

Vildmarksvägen

Ansvarig: Annika Baudin

0670-164 05

Instagram

Allaktivitetshuset Saga

Ansvarig: Magdalena Sannemo

0670-164 06


Hjalmar Strömerskolan

Ansvarig: Linnea Johansen

0670-161 85


Resurscentrum Strömsund

Ansvarig: Hanna Johansson

0670-169 87


Strömsunds hyresbostäder

Ansvarig: Madelene Eriksson

0670-169 96


Skyttegymnasiet

Ansvarig: Niklas Engström

076-105 329 15


Teknikhuset, Strömsund

Ansvarig: Mikael Jonsson

0670-161 00


Vildmarksvägen

Ansvarig: Annika Baudin

0670-164 05

Linkedin

Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Pernilla Gunnarsdotter Persson

0670-169 33

Youtube

Strömsunds kommun Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Gerd Sjöberg
0670-161 18


Hjalmar Strömerskolan, Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Anna Backman Wikström

0670-162 18


Kultur och fritid, Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Hans-Erik Jansson

0670-162 62

Telefon med sociala medier.

Fakta

Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv i våra sociala medier som du vill att vi tar bort, hör av dig till oss.

  

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp. Om du upptäcker sådant innehåll är vi tacksamma om du anmäler det till oss.

Kontakta den som är ansvarig för kontot

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: