Lyssna på sidan Lyssna

Strömsunds kommun i sociala medier

Vi använder sociala medier för att kommunicera med invånare, företag och besökare. De sociala medierna är ett komplement till kommunens webbplatser och är viktiga kanaler både för att sprida information och föra dialog.

Observera att inlägg och kommentarer i kommunens sociala medier blir allmänna handlingar.

Bra att tänka på

Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter som namn och bild på personer, via våra sociala medier. Innehåll med personuppgifter raderas.


I dialogen med Strömsunds kommun eller våra verksamheter får kommentarer och inlägg inte innehålla:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet.
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
  • Svordomar eller obscena ord.
  • Kommersiella budskap, reklam eller spam.

Vi behandlar inga personärenden

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.

Ryktesspridning och falsk information

Vi tillåter inte ryktesspridning eller falsk information, varken som inlägg, kommentarer, delningar eller länkningar. Vi tar bort alla länkningar till obekräftad eller vilseledande information.

Personuppgifter i sociala medier

Vi hanterar personuppgifter vid olika tillfällen, exempelvis när någon skriver inlägg, gillar, delar eller följer de konton som Strömsunds kommun erbjuder på sociala medier. Samtliga dessa konton är offentliga vilket betyder att andra som använder tjänsten har möjlighet att läsa och följa konversationer.

Varför behandlas personuppgifter?

När vi behandlar personuppgifter på sociala medier är det vanligtvis för att informera om kommunens verksamhet och svara på allmänna frågor. Den rättsliga grunden för behandlingen kallas allmänt intresse. Ibland kan det också vara fråga om samtycke.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Inom dataskyddsförordningen (GDPR) används uttrycket tredje land. Det syftar på ett land som inte ingår i EU/EES. Ett besök eller en interaktion i sociala medier innebär med all sannolikhet att personuppgifter överförs till ett sådant land. Det görs inte av Strömsunds kommun, utan av företagen som tillhandahåller plattformarna och är ingenting som kommunen kan råda över.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Strömsunds kommun har upprättat rutiner för att stärka skyddet för dina personuppgifter så långt det är möjligt. Det finns rutiner för hur kontona ska skötas och redaktörer för alla kanaler som ser till att inga olämpliga eller integritetskränkande uppgifter postas där.

Till kommunens information om hantering av personuppgifter

I dessa sociala medier finns Strömsunds kommun

Facebook

Strömsunds kommun Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Pernilla Gunnarsdotter Persson
0670-169 33


Visit Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Annika Baudin
0670-164 05


Näringsliv och utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Victoria Åslund
0670-169 70


Heja Strömsund

Ansvarig: Patrik Jemteborn

0670-169 69


Närvård Frostviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Lars Kvemo
0672-41 67 06


Vildmarksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Annika Baudin

0670-164 05


Strömsunds energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Thord Engström
0670-164 29


Allaktivitetshuset Saga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Magdalena Sannemo

0670-164 06


Kulturskolan Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Lars-Eric Bergman
0670-162 95


Kultur- och fritidsavdelningen Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Lars-Eric Bergman
0670-162 95


Hjalmar Strömerskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Linnea Johansen
0670-161 85


Biblioteken i Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Eva Thelin
0670-162 78


YH Vind Strömsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Mona Sehlin

070-980 40 74


Strömsunds hyresbostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Madelene Eriksson

0670-169 96

Facebook-grupp

Vildmarksvägen

Ansvarig: Annika Baudin

0670-164 05

Instagram

Allaktivitetshuset Saga

Ansvarig: Magdalena Sannemo

0670-164 06


Heja Strömsund

Ansvarig: Patrik Jemteborn

0670-169 69


Hjalmar Strömerskolan

Ansvarig: Linnea Johansen

0670-161 85


Resurscentrum Strömsund

Ansvarig: Hanna Johansson

0670-169 87


Strömsunds hyresbostäder

Ansvarig: Madelene Eriksson

0670-169 96


Skyttegymnasiet

Ansvarig: Niklas Engström

076-105 329 15


Teknikhuset, Strömsund

Ansvarig: Mikael Jonsson

0670-161 00


Vildmarksvägen

Ansvarig: Annika Baudin

0670-164 05

Linkedin

Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Pernilla Gunnarsdotter Persson

0670-169 33

Youtube

Strömsunds kommun Länk till annan webbplats.
Ansvarig: Gerd Sjöberg
0670-161 18


Hjalmar Strömerskolan, Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig: Anna Backman Wikström

0670-162 18


Kultur och fritid, Strömsunds kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansvarig: Hans-Erik Jansson

0670-162 62

Telefon med sociala medier.

Fakta

Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv i våra sociala medier som du vill att vi tar bort, hör av dig till oss.

  

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp. Om du upptäcker sådant innehåll är vi tacksamma om du anmäler det till oss.

Kontakta den som är ansvarig för kontot

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: