Lyssna på sidan Lyssna
Hus på landsbygden.

Landsbygds­ut­veckling

Landsbygden är viktig för Strömsunds kommun. Vår ambition är att det ska finnas bra möjligheter att bevara och utveckla bygderna som en attraktiv miljö att bo och verka i.

Den här sidan är för dig som har en idé att utveckla din bygd. Enheten Näringsliv och utveckling erbjuder stöd med bland annat rådgivning om finansieringsmöjligheter, nyttiga kontakter och erfarenheter. 


Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Näringsliv och utveckling

Box 500, Storgatan 20

833 33 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: