Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Projektet Barn i familj föreläser för EU-delegater under workshop i Madrid

Projektledarna för Barn i familj, som drivs av Resurscentrum, är inbjudna att föreläsa om sitt arbete kring återvändande för delegater från medlemsländerna i Europeiska unionen. Det sker under en workshop i Madrid den 25–29 september.

Projektet startades av Resurscentrum den 1 februari 2023 och ska pågå i tre år. Målet är att bidra till att stärka barnperspektivet i den svenska asyl- och återvändande­processen, man ska även fungera som ett kunskapsstöd till andra kommuner och organisationer.


– Strömsunds kommun har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Idag finns ingen samhällsaktör som har ett ansvar för barnens omsorg under en asyl- och återvändandeprocess i Sverige, på det sätt som kommuner har ett uppdrag kring ensamkommande barn. Vårt mål är därför att bidra till att stärka barnperspektivet och samtidigt öka hållbarheten i arbetet med målgruppen, säger projektledarna Ylfva Wistrand och Anna Strömstedt.

Anlitas för att dela erfarenhet och kunskap

Under året anordnar Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, tre pilotworkshoppar på temat Samtal med barn i återvändandeprocessen. Där deltar delegater från EU-länderna som har erfarenhet av att arbeta operativt kring frågorna.


Sverige har en punkt på agendan för att prata om sina erfarenheter och kunskaper. Barn i familj är utvalt att delta som föreläsare, tillsammans med Migrationsverkets experter. Första workshoppen skedde i Stockholm i maj, nu väntar ytterligare två:

  • Madrid 25–29 september.
  • Warszawa 6–10 november.

”Mycket hedrande”

– Det är mycket hedrande att vårt arbete har en sådan genomslagskraft och kan bidra till att stärka barnperspektivet även i övriga medlemsstater. Barn är en särskilt utsatt grupp och då är det viktigt att tillämpa en helhetssyn, från asylansökan till återvändande, och särskilt beakta hur de olika delarna påverkar varandra, säger Ylfva Wistrand och Anna Strömstedt.


Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) står för huvuddelen av projektets finansiering.

Läs mer om projektet Barn i familj

Mer information
Ylfva Wistrand, projektledare, 0670-164 48

Anna Strömstedt, projektledare, 0670-161 79

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: