Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp. Behöver du hjälp av till exempel polis, ambulans eller räddningstjänst, ring 112 för att komma till SOS Alarm.

Akuta ärenden socialtjänst, dagtid

Hit ringer du i akuta ärenden för att nå socialtjänsten under dagtid varje vardag. Du får prata med en socialsekreterare som har tystnadsplikt. ‌

Helgfria vardagar klockan 8.30–9.30, 10.00-12.00, 13.00–15.00

Ring 0670-163 20 till expedition individ- och familjeomsorg.

Helgfria vardagar klockan 15.00–16.00.

Ring 0670-161 00 till kommunens växel.

Social beredskap, utanför kontorstid

Social beredskap är till för akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. Exempel på brådskande ärenden är om barn far illa och troligen behöver akuta insatser från socialtjänsten. Det kan också handla om människor i missbruk eller våld i nära relationer.

 • Polisen, 114 14
 • SOS Alarm, 112

Barn och ungdomar

Är du själv barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt? Eller misstänker du att ett barn far illa och undrar vart du ska vända dig? I rutan Relaterad information finns information om var du kan få rätt hjälp.

Fakta

När du ringer 112 når du:

 • Ambulans
 • Fjällräddning
 • Flygambulans
 • Flygräddning
 • Giftinformation
 • Jourhavande läkare
 • Jourhavande präst
 • Jourhavande tandläkare
 • Kommunal räddningstjänst
 • Miljöräddningstjänst till sjöss
 • Polis
 • Sjöräddning
 • Socialjour
 • Tullverket – tips om smuggling


Var beredd att svara på SOS-operatörens frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det inträffat?
 • Vilket telefonnummer ringer du från?

Du behöver inte vara orolig att SOS-operatörens frågor försenar larmet. Medan en operatör frågar har en annan påbörjat alarmeringen.