Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över Rotnäset i Strömsund.

Det inramade på bilden är det område på Rotnäset i Strömsund som är aktuellt för eventuell exploatering. Klicka på bilden för att göra den större.

Publicerad:

Exploatör får utreda möjligheten att skapa nytt villaområde på Rotnäset

Politikerna i kommunstyrelsen har sagt ja till att låta exploatören Ommapo förvaltning AB utreda möjligheten att skapa ett nytt villaområde på Rotnäset, Strömsund. Utredningen ska vara klar 2027.

Exploatören Ommapo förvaltning AB, som ägs av engcongrundaren Stig Engström, vill köpa mark på Rotnäset av kommunen för att bygga en handfull villor och ställa i ordning byggklara tomter i attraktiva lägen.

Kommunstyrelsen säger ja

Kommunstyrelsen har beslutat att låta exploatören undersöka om det går att bygga bostäder på Rotnäset. Enligt markanvisningsavtalet har företaget tre år på sig att göra det och har också ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa marken. Under processen ska de hålla kommunen informerad om arbetet.


Under den här tiden kommer bland annat mark- och miljöundersökningar att ske, vilket kan vara bra att veta för den som rör sig i området.


– Att bygga vidare på det befintliga bostadsområdet på Rotnäset känns logiskt. Bostäder och tomter med sjöutsikt är attraktiva och förhoppningen är att nyproduktion av villor ökar. Rotnäset är ett populärt område för friluftsliv och planen är att det ska fortsätta vara så. Området är stort och det finns plats för både bostäder och elljusspår, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Vad händer nu?

Rotnäset är idag ett fritidsområde och för att kunna göra den tänkta exploateringen krävs en ändring i kommunens detaljplan. En sådan sker i flera steg och utförs av miljö- och byggavdelningen.


Om det blir aktuellt att bygga och ställa i ordning tomter står det i markanvisningsavtalet att exploatören ska ansvara för och bekosta en ny dragning av det befintliga motionsspåret. Det står även att utegymmet får flyttas men ska finnas kvar inom området och vara fortsatt tillgängligt för allmänheten.

När kan allmänheten lämna synpunkter?

Under arbetet med ändringen av detaljplanen finns möjlighet för berörda att få information och kunna påverka vid tre olika tillfällen – vid samråd, granskning samt överklagande efter antagande. De som berörs kan till exempel vara grannar till planområdet eller myndigheter.

 

Kommunen informerar när det finns möjlighet att påverka. Det gör vi genom brev till berörda och information här på webbplatsen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: