| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Hällingsåfallet

Hällingsåfallet • Område: Frostviken, Vildmarksvägen

Kategori: Vandring, Vattenfall

Hällingsåfallet är ett av landets högsta vattenfall och Sveriges längsta kanjon, fallet forsar ner i en över 40 meter djup ravin och trycks sedan ut i en smal kanjon. Efter 800 meter vidgar sig sprickan och vattnet sprids ut i en mer lugnare flodfåra som sträcker sig tre kilometer till sitt utflöde i sjön Hetögeln.

Tack vare den höga luftfuktigheten runt vattenfallet växer här sällsynta lavar och mossor i ravinsluttningarna kring fallet. Här är ett av få ställen man kan se de rödlistade arterna dvärjbulav, kopparmikromossa, spindelmossa och även svamparterna gränsticka och gullmurkling växer runt fallet.


För de fågelintresserade häckar ormvråk och stenfalk i skrevorna som finns i branterna ner mot flodfåran. För de som vill utforska skrevorna och hela kanjonen kan man följa en 2,5 kilometer välpreparerad och delvis spångad vandringsled längs med hela ravinen och Hällingsån till vattenfallet.

Tillgängligt för besökare

Vid fallet finns parkering, torrdass och en bred och spångad väg vid och fram till vattenfallet. Ta gärna med eget fika vid fallet finns flera eldstäder med bord och en raststuga.

Vandring på egen hand

Vid Hällingsåfallet finns en fem kilometers vandringstur som startar nedströms vid parkeringen vid Hällingsån och Hällarna. Efter cirka två kilometers vandring finns det en informationstavla och forsen vid Hällingsån börjar att smalna av. Efter ytterligare någon kilometer så kommer du att kunna se vattenfallet på avstånd.

  • Var försiktig när du är ute i naturen, det kan vara lätt att halka och göra illa sig. Tänk också på att det är en farlig lekplats så låt inte barnen springa runt och leka nära fallet.

Övrig information

 

Faciliteter och service

Eldplats, Rast-/övernattningsstuga, Informationstavla, Rast-/vindskydd, Rastplats, Torrdass


Information om tillgänglighet

Parkering, Delvis tillgängligt för rullstolsburna

Regnbågar är en vanlig syn vid Hällingsåfallet, en av kommunens mest fotograferade platser.

Hällingsåfallet. Foto: Anna-Karin Jafari.

Foto: Annette Köpman

Föreskrift

Tänk på att det i reser­vatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • tälta, campa eller göra upp eld (eldning är endast tillåten i iordningsställda eldstäder)
  • skräpa ner med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar samt att plocka eller gräva upp blommor
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och svampar
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: