Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

För dig som tar ditt dricksvatten från ett ytvatten (sjö, å, bäck, älv)

Vatten är grundläggande för vår överlevnad och vårt viktigaste livsmedel. Kvaliteten på ett ytvatten är mer påverkat av föroreningar från omgivningen jämfört med ett grundvatten. Därför är det viktig att du analyserar vattnet med jämna mellanrum!

Risken för höga halter av mikroorganismer (bakterier, virus, parasiter) i ett ytvatten är större än ett dricksvatten från ett grundvatten. I vissa fall kan det finnas så stor mängd mikroorganismer att de kan orsaka sjukdomar, exempelvis magsjuka.


Kraftiga regn, kraftig snösmältning, avloppspåverkan, stora skogsavverkningar, avföring från djur är några riskfaktorer som kan försämra kvaliteten på ditt vatten.

Kontrollera ditt dricksvatten med jämna mellanrum

Det går inte att dofta eller smaka sig till om vattnet är lämpligt att dricka. Med en vattenanalys får du veta om vattnet är godtagbart att dricka.


När du väljer att analysera ditt dricksvatten så skickar laboratorierna provtagningsmaterial till det utlämningställe som du väljer. Laboratoriet ger dig även information om hur du ska göra vid vattenprovtagningen.


Det kan även vara bra att analysera ditt vatten vid andra tillfällen såsom en olycka i närheten av vattentäkten extrem snösmältning, torka, algblomning med mera.

Vem gör vattenprov?

För att kunna lita på resultatet av ditt vattenprov behöver laboratoriet vara ackrediterat (uppfylla vissa kvalitetskrav).

Ackrediterade laboratorium på SWEDAC:s webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips från Livsmedelsverket för dig som tar dricksvatten från ett ytvatten

Tips från Livsmedelsverket

Intervall

Typ av underhåll

Kontinuerligt

Undersök området kring vattenintaget. Försäkra dig om att föroreningar inte når området kring uttaget.

Varje månad

Mät och skriv ner temperaturen. Om temperaturen är för hög flytta om möjligt vattenintaget så att det ligger djupare. Temperaturen bör vara under 12 grader.

Varje år

Kontrollera intagsslangar och sil. Rengör silen från sjögräs, löv med mera. Undersök råvattenpumpen. Avlufta ledningarna om det behövs.

Varje år

Ta vattenprov för normal analys för enskild användning om det finns små barn i hushållet.

Vart tredje år

Ta vattenprov för normal analys för enskild användning.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: